Wat is bezinning?

01-02-2019

Een christelijke vergadering begint gewoonlijk met het lezen van een min of meer diepzinnig tekstje dat men dan de 'bezinning' noemt. Het vervangt het gebed dat vroeger als inleiding diende.
Mensen zijn niet meer zo vertrouwd met bidden en zo'n tekstje is dan een comfortabel alternatief.
De bedoeling is dat iedereen even stilstaat bij het thema van de vergadering alvorens aan het echte werk te beginnen.

Maar eigenlijk is zo'n tekstje het resultaat van een bezinning: iemand heeft over een bepaald onderwerp nagedacht en dit dan neergeschreven.

Je bezinnen over iets, is eigenlijk nadenken over iets wat je interesseert, wat je bezighoudt , wat je belangrijk vindt.
Het lijkt me vanzelfsprekend dat voor een christen God en alles wat met hem te maken heeft, van levensbelang is. Niets of niemand is belangrijker dan God. Hij is het begin en einde van alles.
Ons 'christen zijn' is geen vrijetijdsbesteding. Ons geloof is niet vrijblijvend. Het is iets dat ons hele doen en laten bepaalt.

Is het dan niet normaal dat je daarover nadenkt; dat je er zoveel mogelijk over wil weten; dat je je daarover bezint?

En dat is hier de bedoeling, nadenken over dat christelijk geloof, nadenken over alle aspecten ervan, over de invloed die dat heeft op mijn leven.
Het is niet de bedoeling om zware theologie te bestuderen maar toch wel diep na te denken en ons daarbij te laten leiden door de Heilige Geest.