BLOG BEZINNING

Een christelijke vergadering begint gewoonlijk met het lezen van een min of meer diepzinnig tekstje dat men dan de 'bezinning' noemt. Het vervangt het gebed dat vroeger als inleiding diende.
Mensen zijn niet meer zo vertrouwd met bidden en zo'n tekstje is dan een comfortabel alternatief.
De bedoeling is dat iedereen even stilstaat bij het thema van...

Eigenlijk ben ik niet zo'n knieler of buiger. Wanneer ik een kapel of kerk binnenkom, ga ik gewoon zitten.
Dat ik niet gegroet heb, realiseer ik me gewoonlijk pas wanneer ik de volgende bezoeker heel eerbiedig zie knielen of buigen en dan voel ik me natuurlijk opgelaten. Ben ik dat toch weer vergeten.