BLOG BEZINNING

Echtheid

18-06-2019

Wanneer ik ergens enkele dagen op bezinning ga, verkies ik een plaats waar er een ontspannen sfeer heerst.
Ik heb totaal geen behoefte aan 'speciale' situaties zoals veel rituelen of abnormale stiltes. Veel van die dingen maskeren dikwijls een gebrek aan echtheid.

Jezus navolgen

17-06-2019

Vandaag hoorde ik het weer: 'Jezus navolgen,leven zoals Jezus.'
Dat is wat we als christenen moeten doen.
Het klinkt zo vanzelfsprekend.
Zelf zou ik het niet durven uitspreken.

Pasen

30-03-2019

Pasen, zowat het meest belangrijke feest voor christenen.
Jezus is verrezen uit de dood, Hij leeft.
Geloven in de opstanding van Jezus, is essentieel voor iedere christen.
En toch stel ik me de vraag of er in deze tijd nog veel christenen zijn die dit echt geloven.
Ja, we geloven wel dat Jezus verder leefde in...

Vasten

04-03-2019

"Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?" Jesaja 58,6-7

Bekering

22-02-2019

In tegenstelling tot wat velen schijnen te denken, is het doel van de christelijke leer niet het veranderen van de wereld of de maatschappij. Christen zijn, is geen politieke overtuiging.
Niet de wereld, de mensheid, de maatschappij, de gemeenschap moet veranderen, maar de mens als individu. Dat is dan bekering.

We leven in een tijd waarin alles mag en alles kan. Er mogen geen taboes meer zijn. Wie dat bepaalt, weet ik niet. Dat dit toch niet zo positief is; daar ben ik zeker van.
Een leven zonder regels is helemaal niet goed, tenzij in een ideale maatschappij waarin iedereen een goedgevormd geweten heeft, maar dit is zelfs onder...

"Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want U geeft mij ruimte. (Psalm 119, 32)
Weinig mensen zullen geboden of wetten in verband brengen met ruimte. De meesten zien ze als een lastige beperking van hun bewegingsvrijheid. Geboden nemen je een stuk van je vrijheid af; je mag niet meer doen wat je wil.

Een christelijke vergadering begint gewoonlijk met het lezen van een min of meer diepzinnig tekstje dat men dan de 'bezinning' noemt. Het vervangt het gebed dat vroeger als inleiding diende.
Mensen zijn niet meer zo vertrouwd met bidden en zo'n tekstje is dan een comfortabel alternatief.
De bedoeling is dat iedereen even stilstaat bij het thema van...

Eigenlijk ben ik niet zo'n knieler of buiger. Wanneer ik een kapel of kerk binnenkom, ga ik gewoon zitten.
Dat ik niet gegroet heb, realiseer ik me gewoonlijk pas wanneer ik de volgende bezoeker heel eerbiedig zie knielen of buigen en dan voel ik me natuurlijk opgelaten. Ben ik dat toch weer vergeten.