Welkom op de BLOG bezinning.info! Hier kan je even stilstaan, overdenken, bidden...
Dit is een beginnend BLOG. Kom regelmatig terug en lees de updates. Laat gerust reacties na.
Die reacties zijn welkom, want de H. Geest spreekt tot het hele lichaam van Christus.
De artikels en ook de rubriek 'Mijmeringen' zijn slechts een aanzet.

Recente blogberichten:

Vasten

04-03-2019

"Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?" Jesaja 58,6-7

Bekering

22-02-2019

In tegenstelling tot wat velen schijnen te denken, is het doel van de christelijke leer niet het veranderen van de wereld of de maatschappij. Christen zijn, is geen politieke overtuiging.
Niet de wereld, de mensheid, de maatschappij, de gemeenschap moet veranderen, maar de mens als individu. Dat is dan bekering.

We leven in een tijd waarin alles mag en alles kan. Er mogen geen taboes meer zijn. Wie dat bepaalt, weet ik niet. Dat dit toch niet zo positief is; daar ben ik zeker van.
Een leven zonder regels is helemaal niet goed, tenzij in een ideale maatschappij waarin iedereen een goedgevormd geweten heeft, maar dit is zelfs onder...